Vliegprogamma van 2022  geplaatst

INFORMATIE

J36 Nantauil  Totaal

N36 Totaal Totaal

J36 Nantauil Golden League

N36 Jonge Duiven Totaal

J36 Nantauil  Silver  League


N36 Oude Duiven Totaal